Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế

(từ ngày 16/7/2017 đến ngày 21/7/2017)

Ngày/ tháng Giám đốc

Đào Duy Quyết

Phó Giám đốc

Đỗ Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Quang Thanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thế Yên

Chủ nhật 16/7       – 7 giờ: Dự khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách. Điểm tại huyện Long Mỹ
Thứ hai 17/7 – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 8 giờ: Dự họp giao ban tháng 7, trao đổi một số nội dung thuận lợi , khó khăn trong việc thực hiện công tác đảm bảo ATTP. Điểm tại hội trường TTPC HIV.AIDS.
– 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ : làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan.
Thứ ba 18/7 – 7 giờ 30’: Dự HN Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, Chỉ thị số 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy v/v nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, nâng câo chất lượng công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân và báo cáo tình hình ước thu, chi ngân sách năm 2017, cho chủ trương dự toán ngân sách năm 2018. Điểm tại Hội trương Tỉnh ủy – 7 giờ 30’: Dự HN Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, Chỉ thị số 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy v/v nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, nâng câo chất lượng công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân và báo cáo tình hình ước thu, chi ngân sách năm 2017, cho chủ trương dự toán ngân sách năm 2018. Điểm tại Hội trương Tỉnh ủy. – 7 giờ 30’: Dự HN Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, Chỉ thị số 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy v/v nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, nâng câo chất lượng công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân và báo cáo tình hình ước thu, chi ngân sách năm 2017, cho chủ trương dự toán ngân sách năm 2018. Điểm tại Hội trương Tỉnh ủy. – 7 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan
– 13 giờ: Dự HN sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Điểm tại hội trường Tỉnh Ủy – 13 giờ: Dự HN tổng kết chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh HG giai đoạn 2013-2017. Điểm tại KS Bông Sen. – 13 giờ:. làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: Công bố QĐ thanh tra. Điểm tại BVĐK tỉnh.
14 giờ 30Làm việc với trường CĐCĐ. Điểm tại SYT
-16 giờ : Công bố QĐ bổ nhiệm lại của BS Hiểu. Điểm tại BV lao & phổi
Thứ tư
19/7
– 7 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan – 8 giờ: Họp góp ý dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tuyên Quang năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch & Đầu tư. – 7 giờ 30’: Dự họp hội đồng thẩm định dự án “quy hoạch phát triển điện lực tỉnh HG giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. – 7 giờ 30’: làm việc tại cơ quan.
– 13 giờ 30’:  Dự khảo sát trụ sở làm việc của một số TTYT, BV đóng trên địa bàn thành phố Vị Thanh. (Phòng TCCB, KHTC,YTDP, TTCSSKSS, BVCK TT&DL, CCDS cùng dự) Tập trung tại UBND tỉnh. – 13 giờ: Dự khảo sát trụ sở làm việc của một số TTYT, BV đóng trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Tập trung tại UBND tỉnh. – 13 giờ 30’: Dự khảo sát trụ sở làm việc của một số TTYT, BV đóng trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Tập trung tại UBND tỉnh. – 13 giờ: Dự khảo sát trụ sở làm việc của một số TTYT, BV đóng trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Tập trung tại UBND tỉnh.
Thứ năm 20/7 – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: Khám sức khỏe định kỳ. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 8 giờ: Dự HN trực tuyến sơ kết  BCĐ 389. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.
– 13 giờ 30’: Dự họp thông qua đề án trung tâm hành chính công tỉnh HG. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ : làm việc tại cơ quan.
Thứ sáu 21/7 – 7 giờ 30’: dự Đại hội Chi bộ điểm Chi bộ Tin học – Kế toán – Giao dịch, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang (Ths Tạo cùng dự). Điểm tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang – 7 giờ 30’: Dự đại hội công đoàn cơ sở. Điểm tại TTYT huyện Phụng Hiệp – 7 giờ 30’: Dự HN sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác tuyển quân năm 2017. Điểm tại hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang – 8 giờ: tiếp đoàn giám sát. Điểm tại TTCSSKSS tỉnh.
– 13 giờ 30’: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan.