Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế (tuần 28)

(từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017)

Ngày/ tháng

Giám đốc

Đào Duy Quyết

Phó Giám đốc

Đỗ Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Quang Thanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thế Yên

Thứ hai 10/7 – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan.
– 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: dự làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan.
Thứ ba 11/7 – 7 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm (Tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế. – 7 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Điểm tại Hội trường Sở Y tế. – 7 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Điểm tại Hội trường Sở Y tế. – 7 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.
– 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: dự làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan.
Thứ tư
12/7
– 7 giờ 30’: dự kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. – 8 giờ: dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 7/2017. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. – 7 giờ 30’: dự kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. – 9 giờ 30’: dự bốc thăm Hội thao ngành Y tế khu vực IX năm 2017 (CN Sang cùng dự). Điểm tại Sở Y tế Cần Thơ.
– 13 giờ 30’: tiếp tục dự kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: tiếp tục dự kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan.
Thứ năm 13/7 – 7 giờ 30’: tiếp tục dự kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 8 giờ: dự Hội nghị triển khai tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, thực hiện liên thông công nhận kết quả xét nghiệm. Điểm tại Trường ĐHYD TP Hồ Chí Minh (cả ngày). – 7 giờ 30’: tiếp tục dự kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.
– 13 giờ 30’: tiếp tục dự kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: tiếp tục dự kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.
Thứ sáu 14/7 – 7 giờ 30’: dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2016. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ 30’: dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2016. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan.
– 13 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm của BVĐK tỉnh (Lãnh đạo các phòng chuyên môn SYT cùng dự). Điểm tại BVĐK tỉnh. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm của BVĐK tỉnh (Lãnh đạo các phòng chuyên môn SYT cùng dự). Điểm tại BVĐK tỉnh. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan