LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CƠ QUAN SỞ Y TẾ (Từ 16/10/2017 đến 22/10/2017)

Ngày Buổi Thời gian Chủ trì Nộidung công việc Thành phần Địa điểm
Trực lãnh đạo: Bs. Nguyễn Thị Thoa – Phó Trưởng Phòng NVY
T. Hai Sáng 7g30 Chào cờ đầu tuần CBCC cơ quan SYT Sân SYT
16/10 8g Bs. Bỉnh Dự Hội nghị giải quyết vướng mắc trong khám, chữa bệnh BHYT Ks. Tân Sơn Nhất
8g Bs. Hưng Dự Tổng duyệt diễn tập phòng thủ dân dự (TP-17) NVY cùng dự Cần Giờ
8g Bs. Thượng Dự Khai giảng Lớp Cấp cứu Nhi dành cho TYT TCCB cùng dự BV Nhi đồng TP
8g Thẩm định DMKT NVY c.bị và mời họp P4.3
10g30 Ths. Biết Dự buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Hội Chữ Thập đỏ NVY cùng dự 56 Trương Định
Chiều 14g Thẩm định DMKT NVY c.bị và mời họp P4.3
15g Bs. Bỉnh Họp giao ban SYT BGĐ, Lãnh đạo các phòng ban chức năng P1.4
Họp Ban Giám đốc P1.4
18g Lớp Trung cấp Chính trị Hội trường lầu 4
T. Ba Trực lãnh đạo: Ths. Trần Thị Hồng Huyên – Trưởng Phòng TCCB
17/10 Sáng 8g Bs. Hưng Dự Tổng duyệt diễn tập phòng thủ dân dự (TP-17) NVY cùng dự Quận 2
8g30 Bs. Thượng Họp với BYT về công tác đào tạo BSGĐ tại Trường ĐH YK PNT Trường ĐH PNT
Chiều 14g Ths. Biết Dự buổi làm việc của đoàn ĐBQH Thành phố về tình hình KTXH 9 tháng đầu năm Số 2Bis Lê Duẩn
14g Bs. Thượng Họp về giải quyết hồ sơ hành chính công VPS, QLDVYT, TCCB c.bị P0.2
Trực lãnh đạo:Ths. Trần Minh Thái – Phó Trưởng Phòng TCCB
T.Tư 8g Ths. Biết Giám sát công trường Bv Nhi đồng TP KHTC cùng dự Bình Chánh
18/10 8g Bs. Hưng Triển khai KH phối hợp thực hiện KCB cho người nhiệm HIV/AIDS thông qua quỹ BHYT chi trả NVY c.bị và mời họp Hội trường lầu 4
9g Bs. Thượng Họp Đề án nuôi bệnh TCCB, NVY c.bị và mời họp P0.2
Chiều 14g Bs. Hưng Tiếp đoàn kiểm tra về thực hiện Thông tư 02 NVY cùng dự BV PNT
14g Bs. Thượng Họp đoàn đi học khóa bồi dưỡng về CCHC tại Hoa Kỳ Sở Nội vụ
14g Thẩm định DMKT NVY c.bị và mời họp P4.3
18g Lớp Trung cấp Chính trị Hội trường lầu 4
Trực lãnh đạo: Ths. Nguyễn Thị Minh Khanh – Phó Trưởng Phòng TCCB
T.Năm Sáng 8g Ths. Biết Giám sát công trường BV Ung bướu cơ sở 2 KHTC cùng dự Quận 9
19/10 8g Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo TCCB c.bị và mời họp P1.4
8g Bs. Thượng Họp Hội đồng tư vấn Y QLDVYT c.bị và mời họp P0.2
8g30 Bs. Hưng Họp nhóm đối tác Y tế về tác động biến đổi khí hậu tới sức khỏe tại VN NVY c.bị và cùng dự Ks. Novotel
10g Bs. Thượng Khuyến cáo an toàn truyền máu NVY c.bị và mời họp P0.2
Chiều 13g30 Bs. Bỉnh Họp Ban Chấp hành đảng bộ SYT ĐUS c.bị và mời họp P1.4
14g Bs. Hưng Họp Dự án CDC NVY, VPS c.bị và mời họp P1.7
15g Bs. Thượng Tiếp UBND Quận 11 về Thông tư 37 TCCB c.bị và mời họp P0.2
Trực lãnh đạo: Ds. Đỗ Văn Dũng – Trưởng Phòng NVD
T.Sáu Sáng 8g Bs. Hưng Dự Diễn tập phòng thủ dân dự (TP-17) NVY cùng dự Cần Giờ
20/10
Chiều
18g Lớp Trung cấp Chính trị Hội trường lầu 4
T.Bảy 21/10 8g: Bs. Hưng Dự Diễn tập phòng thủ dân dự tại Quận 2 (TP-17) – NVY cùng dự
Trực lãnh đạo: – Ths. Huỳnh Văn Biết – Phó Giám đốc
– Ds. Trần Văn Mười – Phó Trưởng Phòng NVD
C.nhật 22/10 Trực lãnh đạo: – Ths. Huỳnh Văn Biết – Phó Giám đốc
– Ds. Lê Ngọc Danh – Phó Trưởng Phòng NVD