Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế

(từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)

Ngày/ tháng Giám đốc

Đào Duy Quyết

Phó Giám đốc

Đỗ Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Quang Thanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thế Yên

Thứ hai 14/8 – 7 giờ 30’: họp Hội đồng xét đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Mời Thành viên Hội đồng xét đào tạo theo  địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Tuyên Quang năm 2017 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. – 7 giờ 30’: họp Hội đồng xét đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Mời Thành viên Hội đồng xét đào tạo theo  địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Tuyên Quang năm 2017 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. – 7 giờ 30’: họp Hội đồng xét đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Mời Thành viên Hội đồng xét đào tạo theo  địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Tuyên Quang năm 2017 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. – 7 giờ 30’: họp Hội đồng xét đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Mời Thành viên Hội đồng xét đào tạo theo  địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Tuyên Quang năm 2017 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.
– 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 14 giờ: họp BTV Công đoàn Ngành Y tế (mời BTV Công đoàn Ngành Y tế cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.
– 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan.
Thứ ba 15/8 – 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.. – 7 giờ 30’: dự họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: Làm việc tại cơ quan..
– 13 giờ 30’: Dự Đại hội trù bị Chi bộ Trung tâm PC HIV/AIDS, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (BTV Đảng ủy SYT cùng dự). Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi. – 13 giờ 30’: Dự Đại hội trù bị Chi bộ Trung tâm PC HIV/AIDS, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (BTV Đảng ủy SYT cùng dự). Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi. – 13 giờ 30’: làm việc với BHXH tỉnh về vượt trần, vượt quỹ BHYT năm 2017 (Phòng NVY, NVD, KHTC, các đơn vị trực thuộc có giường bệnh cử thành phần cùng dự). Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh. – 13 giờ 30’: Dự Đại hội trù bị Chi bộ Trung tâm PC HIV/AIDS, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (BTV Đảng ủy SYT cùng dự). Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi.
Thứ tư
16/8
– 8 giờ: dự Hội nghị triển khai Thông tư 26/2017/TT-BYT  (Ths Tạo – TP TCCB cùng dự). Điểm tại Nhà khách T78, TP Hồ Chí Minh. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 8 giờ: dự Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Điểm tại Sở Khoa học & Công nghệ. – 7 giờ 30’: họp tiếp Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa – Xã Hội Hội đồng Nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.
– 13 giờ 30’: Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm PC HIV/AIDS, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (BTV Đảng ủy SYT cùng dự). Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Điểm tại Trung tâm hành chính huyện Long Mỹ.
Thứ năm 17/8 – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 8 giờ: Kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế được công nhận đủ điều kiện Khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 (mời thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ 2051/QĐ-SYT cùng đi). Điểm tại TTYT TP Vị Thanh, BVĐK tỉnh. – 6 giờ 30’: cùng đoàn khảo sát của BCĐ TW và Thường trực Tỉnh ủy khảo sát, thăm một số chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh về chuyên đề về “Tôn giáo tham gia KCB, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”. Điểm tập trung tại Trụ sở Tỉnh ủy.
– 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: làm việc với đoàn khảo sát của BCĐ TW và Thường trực Tỉnh ủy khảo sát, thăm một số chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh về chuyên đề về “Tôn giáo tham gia KCB, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
Thứ sáu 18/8 – 7 giờ 30’: Dự Đại hội trù bị Chi bộ Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần & Da liễu, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (BTV Đảng ủy SYT cùng dự). Điểm tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần & Da liễu. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ 30’: Dự Đại hội trù bị Chi bộ Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần & Da liễu, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (BTV Đảng ủy SYT cùng dự). Điểm tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần & Da liễu.
– 13 giờ 30’: Dự Đại hội Chi bộ Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần & Da liễu, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (BTV Đảng ủy SYT cùng dự). Điểm tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần & Da liễu. – 13 giờ 30’: Dự Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Y tế. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: Dự Đại hội Chi bộ Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần & Da liễu, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (BTV Đảng ủy SYT cùng dự). Điểm tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần & Da liễu.
Thứ bảy 19/8    – 7 giờ 30’: Dự Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 (Văn phòng chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế. – 8 giờ 30’: dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về quản lý chất lượng khám, chữa bệnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long – lần thứ nhất (Bs Tuấn – TP KHTC, Bs Quang – PTP NVY cùng dự). Điểm tại Hội trường BVĐK TP Tuyên Quang.