Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế

(từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017)

Ngày/ tháng Giám đốc

Đào Duy Quyết

Phó Giám đốc

Đỗ Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Quang Thanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thế Yên

Thứ hai 07/8 – 8 giờ: dự Hội nghị Tổng kết Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010; Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006; Nghị định 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009. Điểm tại Hội trường lớn, Tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ.
– 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ 30’: làm việc với sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm 2017. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.
– 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan.
Thứ ba 08/8 – Trên đường đi công tác từ Hà Nội về Tuyên Quang. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ 30’: Kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế được công nhận đủ điều kiện Khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 (mời thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ 2051/QĐ-SYT cùng đi). Điểm tại Trung tâm GĐYK, Trung tâm YTDP (cả ngày). – 7 giờ 30’: Dự Đại hội trù bị Chi bộ Bệnh viện Lao & Bệnh phổi, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi.
 
– 13 giờ 30’: Dự Đại hội Chi bộ Bệnh viện Lao & Bệnh phổi, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: Dự Đại hội Chi bộ Bệnh viện Lao & Bệnh phổi, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi.
Thứ tư
09/8
– 7 giờ 30’: dự họp Báo tháng 8/2017 (mời Trưởng, Phó các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế. – 7 giờ 30’: dự họp Báo tháng 8/2017 (mời Trưởng, Phó các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế. – 7 giờ 30’: Kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế được công nhận đủ điều kiện Khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 (mời thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ 2051/QĐ-SYT cùng đi). Điểm tại TTYT huyện Long Mỹ,TTYT TX Long Mỹ, TTYT huyện Vị Thủy (cả ngày). – 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra (Bs Hạnh – Chánh Thanh tra cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.
– 13 giờ 30’: dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Điểm tại Trung tâm hành chính huyện Long Mỹ.
Thứ năm 10/8 – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo. – 7 giờ 30’: Kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế được công nhận đủ điều kiện Khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 (mời thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ 2051/QĐ-SYT cùng đi). Điểm tại TTYT huyện Châu Thành, TTYT TX Ngã Bảy, TTYT huyện Phụng Hiệp. – 9 giờ: dự họp chuẩn bị Cuộc thi “Y tế thôn bản giỏi lần thứ 2 năm 2017” do BYT tổ chức tại Đồng Tháp. Điểm tại Hội trường Sở Y tế Đồng Tháp.
– 13 giờ 30’: tiếp đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (ThS Tạo, Đại diện cấp ủy Chi bộ TTYTDP cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Y tế. – 13 giờ 30’: dự Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT 6 tháng đầu năm 2017. Điểm tại phòng họp Sở Y tế. – 14 giờ: dự họp Hội đồng khoa học công nghệ  cấp tỉnh xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học. Điểm tại Sở Khoa học & Công nghệ.
Thứ sáu 11/8 – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ 30’: dự họp thống nhất nội dung, phương pháp, trình tự diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cả ngày). – 7 giờ 30’: Kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế được công nhận đủ điều kiện Khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 (mời thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ 2051/QĐ-SYT cùng đi). Điểm tại Trung tâm TTYT huyện Châu Thành A, BVĐK Số 10, BVĐH Võ Trường Toản (cả ngày). – 7 giờ: làm việc tại cơ quan.
– 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 14 giờ: tiếp đoàn giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm. Điểm tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
Thứ bảy 12/8   – 8 giờ: Dự Hội thảo khoa học và CME Viêm phổi và nhiễm khuẩn hô hấp dưới: Vi khuẩn gây bệnh và trị liệu kháng sinh nhìn lại sau 5 năm (1012 – 2017). Điểm tại Khách sạn Anh Đào Mekong 2 Tuyên Quang.