Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế

(từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017 )

Ngày/ tháng Giám đốc

Đào Duy Quyết

Phó Giám đốc

Đỗ Thị Ngọc Mai

Phó Giám đốc

Phạm Quang Thanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thế Yên

Thứ hai 31/7 – 7 giờ: tập trung chào cờ tháng 8/2017. Điểm tại Sở Y tế.
– 7 giờ 30’: dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh Tiết HĐND tỉnh. – 7 giờ 15’: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ 15’: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: dự Lễ phát động xây dựng thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.
– 13 giờ 30’: làm việc với Chi bộ Bệnh viện Lao & Bệnh phổi về công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ. Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi. – 14 giờ: Họp BCH Công đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan.
Thứ ba 01/8 – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ 30’: dự Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày). – 7 giờ 30’: dự Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. – 7 giờ 30’: dự Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.
– 14 giờ: dự Hội nghị đào tạo nhân lực y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 (ThS Tạo – Trưởng phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Hội trường khoa Y tế Công cộng, Trường ĐHYD Tuyên Quang.
Thứ tư
02/8
– 7 giờ 30’: họp phân công sinh viên tốt nghiệp theo địa chỉ sử dụng. Điểm tại phòng họp Sở Y tế. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ 30’: khảo sát mái ấm công đoàn năm 2017 (Cn Sang cùng dự). Điểm tại huyện Vị Thủy.
– 13 giờ 30’: họp Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng. Điểm tại Trung tâm Y tế Dự phòng. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30’: dự họp Chi bộ Trung tâm Pháp Y. Điểm tại Trung tâm Pháp Y. – 13 giờ 30’: khảo sát mái ấm công đoàn năm 2017 (Cn Sang cùng dự). Điểm tại TP Vị Thanh.
Thứ năm 03/8 – 7 giờ 30’: tiếp xúc cử tri. Điểm tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan.
– 13 giờ 30’: tiếp xúc cử tri. Điểm tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. – 13 giờ 30’: làm việc với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS về công tác tổ chức các khoa phòng (Trung tâm PC HIV/AIDS chuẩn bị nội dung, Phòng TCCB SYT cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Y tế. – 13 giờ 30’: họp thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp Sở Tài Nguyên & Môi trường. – 13 giờ 30’: họp Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ. Điểm tại Chi cục DS-KHHGĐ.
Thứ sáu 04/8 – 7 giờ 30’: tiếp xúc cử tri. Điểm tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ: làm việc tại cơ quan. – 7 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết công tác phòng chống Ký sinh trùng, Công trùng 6 tháng đầu năm, triển khai KH công tác 6 tháng cuối năm năm 2017, khu vực Nam Bộ – Lâm Đồng. Điểm tại TP Cà Mau.
– 13 giờ 30’: tiếp xúc cử tri. Điểm tại xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. – 13 giờ 30’: họp Chi bộ Trung tâm PC HIV/AIDS. Điểm tại Trung tâm PC HIV/AIDS. – 13 giờ: làm việc tại cơ quan.